ROObeROOH Events

مسابقات سریالی

روبه‌روح اولین آژانس حرفه‌ای در زمینه برگذاری رویدادها و استعدادیابی در ایران است که حامی محیط زیست می‌باشد.

روبه‌روح رقابت‌های حرفه‌ای خود را برای پیشرفت و حمایت از استعدادهای مستقل و حرفه‌ای در زمینه‌های ذیل آغاز می‌کند:

  • هنر و مهارت
  • خلاقیت و سبک زندگی
  • ورزش
  • تجارت و کارآفرینی

ROObeROOH

رویداد‌ها

F - Short Film Contest

U - King Battle

S - Start-up Champion

ROObeROOH

فلسفه رو‌به‌روح

3Created with Sketch.

کیفیت​

Lorem ipsum dolor sit alor amet, cotns ekolor adip iscing elit Nulla molestie convallis convallis.

HeartCreated with Sketch.

محیط زیست

Lorem ipsum dolor sit alor amet, cotns ekolor adip iscing elit Nulla molestie convallis convallis.

1Created with Sketch.

زنبورها را نکشید

به عنوان گرده افشان ، زنبورها در تمام جنبه‌های اکوسیستم نقش دارند. زنبورها نقش مهمی در رشد گیاهان ، درختان و گلها دارند که بالطبع نقش بزرگی در تغذیه دیگر موجودات ایفا میکنند . آن‌ها به اکوسیستمهای پیچیده و به…

ROObeROOH

استعدادها

علی دسترنج

مدیرعامل

این عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم است
اینجا کلیک کنید

علی دسترنج

مدیرعامل

این عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم است
اینجا کلیک کنید

علی دسترنج

مدیرعامل

این عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم است
اینجا کلیک کنید

علی دسترنج

مدیرعامل

این عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم است
اینجا کلیک کنید

ROObeROOH

داوران

علی دسترنج

مدیرعامل

این عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم است
اینجا کلیک کنید

علی دسترنج

مدیرعامل

این عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم است
اینجا کلیک کنید

علی دسترنج

مدیرعامل

این عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم است
اینجا کلیک کنید

علی دسترنج

مدیرعامل

این عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان مگاتم است
اینجا کلیک کنید

EVERY RbR EVENT WILL GIVE YOU A CHANCE

FIND YOUR TALENT WITH RBR

Our Clients Believe in Us

Sponsors